Ανήκουν στο γένους Sideritis της οικογένειας Χειλανθών(Lamiaceae). Πολυετής πόα αυτοφυής στην Ελλάδα,βλαστοί απλοί, ύψους 10-30 εκατοστά.. Η συγκομιδή του πραγματοποιείται από Ιούλιο και Αύγουστο. Παρουσιάζει ισχυρή αντιφλεγμονώδη , αντιθρομβωτική, αντιυπερτασική, σπασμολυτική, αντιμικροβιακή, ηρεμιστική και αντιοξειδωτική δράση.